Crystal Growth

Crystal Growth

Rast složenih poluvodičkih kristala

Složeni poluvodič je poznat kao druga generacija poluprovodničkih materijala, u poređenju sa prvom generacijom poluprovodničkih materijala, sa optičkim prelazom, velikom brzinom drifta zasićenja elektrona i otpornošću na visoke temperature, otpornošću na zračenje i drugim karakteristikama, pri ultra-velikim brzinama, ultra-visokim frekvencija, mala snaga, nizak šum hiljada i kola, posebno optoelektronskih uređaja i fotoelektričnih skladišta ima jedinstvene prednosti, od kojih su najreprezentativniji GaAs i InP.

Rast složenih poluvodičkih monokristala (kao što su GaAs, InP, itd.) zahtijeva izuzetno stroga okruženja, uključujući temperaturu, čistoću sirovog materijala i čistoću posude za rast.PBN je trenutno idealna posuda za rast složenih poluvodičkih monokristala.Trenutno, metode rasta složenih poluvodičkih monokristala uglavnom uključuju metodu direktnog povlačenja tečnog zaptivača (LEC) i metodu očvršćavanja s vertikalnim gradijentom (VGF), što odgovara Boyu VGF i LEC serijama lončića.

Crystal Growth

U procesu polikristalne sinteze, posuda koja se koristi za držanje elementarnog galija mora biti bez deformacija i pucanja na visokoj temperaturi, što zahtijeva visoku čistoću posude, bez unošenja nečistoća i dug vijek trajanja.PBN može ispuniti sve gore navedene zahtjeve i idealna je reakcijska posuda za polikristalnu sintezu.Boyu PBN serija čamaca se široko koristi u ovoj tehnologiji.

Srodni proizvodi